Tesekkurler. Oncelikle yazinin basliginda normal insanlar icin demistim. Yani bilgisayardan delifisek anlayan insanlar icin ya da yazilimcilar icin yazmamistim. Hatta medium kitlesi icin de yazmadim. Medium’u sadece tasarimi icin kullaniyorum. Dediginize gelince, yazida internet ortaminda olup bilgisayar kullanirken insanlarin isine yarayacak seylerden bahsettim. Yani gunumuzde normal bir insan bilgisayari internette gezinmek, bir seyler izlemek ya da sunum falan yapmak icin kullaniyor. Sadece sunum yapmalari icin bir aractan bahsetmedim o kadar. Geri kalan altyazi bulma, internette gezerken yapilacak seyler, 2 adimli koruma vesaire gibi seyler insanlarin cogunun bilmedigi ve kullaninca cag atlayacagi seyler benim nazarimda. Tekrar tesekkurler.

--

Math Teacher. Content Curator. Soccer player. Maradona fan. Mostly write about the lectures I love to learn better. alikayaspor@gmail.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ali

Ali

Math Teacher. Content Curator. Soccer player. Maradona fan. Mostly write about the lectures I love to learn better. alikayaspor@gmail.com