Kanada notları 1: Türkiye’de ya da yurtdışında bir ülkede Kanada vizesi nasıl alınır?

En ince detayına kadar online Kanada vize başvurusu…

düğün sonrası gelen ekonomik refah statüsü: konu komşunun taktığı yükte hafif pahada ağır şeyler

bir Türk vatandaşının Almanya vizesi olan Şengen vizesini, Türkiye dışında bir ülkede alabilmesi için bulunduğu ülkede oturumu olması gerekiyordu.

Bir insan dünyanın herhangi bir ülkesinde, Kanada vizesine başvurabilirdi. (Sanırım internete bu bilgiyi yazan ilk kişi biziz.)

Peki Kanada’da turist vizesine başvururken neler gerekiyordu?

Bazen böyle küçük ama hayat kurtaran detaylar vermek kadar güzel bir şey olmadığı hissine kapılıyorum.

Bir turist vizesine başvuran kişiden zorunlu olarak neler isteniyor? İstenen şeyler nasıl hazırlanabilir?

Başvuru yapan kişinin ekstradan sağlayabileceği dökümanlar neler?

‘Hmm bu adam kesin döner.’ algısını oluşturmak için işe yarayacaktır.

Formlar bittikten sonra?

Başvuru sonrası neler oluyor? Süreç ne kadar sürüyor?

Eğer sizden pasaportunuzu göndermenizi isterlerse bu başvurunuz kabul oldu demektir.

Math Teacher. Content Curator. Soccer player. Maradona fan. Mostly write about the lectures I love to learn better. alikayaspor@gmail.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store