Çok ama çok kapsamlı bir Kindle incelemesi

Gel abi kindle övüyoruz…

Dünyayı kurtarmak için iki yol var; ya her evde bir kedi olacak ya da herkesin bir Kindle’ı olacak. İkisi de çok ucuz eylemler.

Image for post
Image for post

Bir insan Kindle’ı neden olumsuz olarak eleştirir?

Hem Kindle’ı tanımadıkları için hem de iyi bir okur olmadıkları için.

Peki bu kitle Kindle’ı ne ile eleştiriyor?

Herkes kitap kokusuna bayılıyor. O yüzden kütüphanelerimiz bomboş. Ha bir de kitaplar çok pahalı. O yüzden kitap okumayalım. Gazeteyi de sadece köfte ekmek yerken okuruz.

Bir insan neden okuma işini Kindle ile yapmalı?

Bir Kindle ile sadece okuyabilirsiniz. Başka bir şey yapamazsınız.

Image for post
Image for post

Sadece günümüz edebiyatını sevenler Kindle almamalı, çünkü yeni çıkan Türkçe kitapların digital haline uzunca bir süre ulaşmak imkansız…

Niyet okumaksa, Kindle dışında her şey teferruattır.

Kindle’ı daha da güzelleştiren püf noktalar

Bazı problemler ve çözümleri

Türkiye’den Kindle nasıl alınır ve nelere dikkat edilmeli?

Kindle’a içerik nasıl eklenir?

Türkçe kaynak nasıl bulunur ve kitaplar Kindle formatına nasıl getirilir?

Math Teacher. Content Curator. Soccer player. Maradona fan. Mostly write about the lectures I love to learn better. alikayaspor@gmail.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store